Nascholingsartikel
28 oktober 2020

Anticholinerge medicatie en delier

Geneesmiddelen met anticholinerge eigenschappen worden regelmatig voorgeschreven aan ouderen. In diverse onderzoeken is het mogelijke verband tussen het gebruik van anticholinerge medicatie en delier onderzocht, maar de resultaten zijn erg tegenstrijdig. In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende methoden die in onderzoeken gebruikt worden voor het kwantificeren van anticholinerge medicatie. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de huidige literatuur over de mogelijke associatie tussen anticholinerge medicatie en delier. Tot slot wordt advies gegeven over welke methode in de praktijk het best gebruikt kan worden om ouderen met een verhoogd risico op delier te identificeren.