Nascholingsartikel
16 augustus 2021

Behandeling van probleemgedrag bij mensen met dementie

Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, heeft in 2018 de vernieuwde richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie uitgebracht. De nadruk ligt op onderzoeken waar het gedrag uit bestaat, voor wie het een probleem is, welke factoren eraan ten grondslag kunnen liggen en wat de onderhoudende factoren zijn. Voor het starten van interventies moeten psychologische, sociale en somatische oorzaken zijn geëvalueerd. Het doel is te komen tot een multidisciplinaire probleemanalyse en een methodische werkwijze, ongeacht de verblijfplaats. Om het gedrag in kaart te brengen wordt een observatie-instrument aanbevolen. Niet-medicamenteuze interventies hebben in het algemeen de voorkeur als behandeling. De effectiviteit van psychofarmaca in de behandeling van probleemgedrag is beperkt,  terwijl de auteurs de ervaring hebben dat te vaak medicatie als interventie wordt ingezet. Kennis van de richtlijn is noodzakelijk om goed te kunnen overwegen wanneer en bij welk probleemgedrag bepaalde interventies worden ingezet.