Artikel
10 maart 2021

Ethische dilemma's in de geriatrische neurorevalidatie

Een 80-jarige patiënt, een man van Turkse oorsprong, werd opgenomen met een subduraal hematoom en aspiratiepneumonie in de geriatrische neurorevalidatie. Na een aantal weken bleek het hematoom fors geslonken, maar klinisch knapte hij niet op. Dit leidde tot morele overwegingen waarbij de behandelaar en de familie twee tegenovergestelde kanten van het spectrum vertegenwoordigden. Door de eigen visie op wat ‘het beste is’ los te laten, kon ruimte worden gecreëerd om de ‘multiculturele’ patiënt en diens familie te ontmoeten en gezamenlijk
tot oplossingen van dilemma’s te komen.