Artikel
10 maart 2021

Geen morfine meer bij astma cardiale?

Morfine wordt al lange tijd gebruikt bij patiënten met astma cardiale vanwege de veronderstelde anxiolytische en vasodilaterende eigenschappen. De bewijsvoering daarvoor is echter verouderd en morfine werd in eerdere studies mogelijk geassocieerd met een grotere mortaliteit. Het doel van deze CAT (critical appraisal of a topic) is om met een literatuurstudie in Pubmed te onderzoeken of een benzodiazepine effectiever en veiliger is bij de behandeling van dyspnoe en bijbehorende angst bij astma cardiale vergeleken met morfine. Er werden twee studies meegenomen (een review en een studiedesign voor een randomized controlled trial). De review bevestigde de eerder gevonden eigenschappen van morfine, maar maakte geen vergelijking met een benzodiazepine. Er loopt nog een trial die morfine vergelijkt met midazolam bij patiënten met acuut longoedeem. Op dit moment is er nog geen wetenschappelijke ondersteuning om een aanbeveling te kunnen doen voor de klinische praktijk.