Artikel
16 augustus 2021

Hebt u last van werkdruk?

De specialist ouderengeneeskunde (SO) is actief op meerdere niveaus in de organisatie. De SO denkt mee over het instellingsbeleid en draagt tegelijkertijd in de dagelijkse patiëntenzorg bij aan de kwaliteit. Veel artsen vinden het lastig om deze rollen te combineren. Dit is voor henzelf én voor de organisatie een verlies. Door bewust om te gaan met taken en tijd is het mogelijk om plezier in het werk te houden en overeind te blijven in zware omstandigheden. De eisenhowermatrix is een model dat helpt bij het maken van keuzes en deze te vertalen naar de dagelijkse praktijk in de ouderengeneeskunde. Het model geeft zicht op mogelijkheden om de werkzaamheden naar rato over alle niveaus te verdelen.