Nascholingsartikel
16 augustus 2021

Valpreventie bij ouderen

Vallen is bij ouderen een symptoom van over het algemeen meerdere oorzaken. Vaak is er sprake van een combinatie van een extrinsieke valrisicofactor en een of meer intrinsieke risicofactoren, zoals een mobiliteitsstoornis of medicatiegebruik. Hierdoor lijkt vallen misschien een lastig, complex en daardoor moeilijk aan te pakken probleem. Maar preventie en behandeling zijn wel degelijk mogelijk met voldoende kennis over de risicofactoren en een goede samenwerking binnen de zorgketen.