Artikel
27 oktober 2020

Verscheidenheid in ouderenzorg binnen het Koninkrijk der Nederlanden

Sinds enkele jaren is er vanuit de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde bij het VUmc een verbintenis met het verpleeghuis Kas di Kuido. Vanuit de opleiding wordt gewerkt aan een vaste pool van specialisten ouderengeneeskunde die bij toerbeurt specialist ouderengeneeskunde zijn in het verpleeghuis. Regelmatig zijn er specialisten ouderengeneeskunde die zelf ook opleider zijn, en in die gevallen kan een aios ook een keuzestage van drie maanden in het verpleeghuis doen. Doel van die stage is kennismaken met ouderengeneeskunde in een andere culturele setting en daarnaast in een ‘eilandsetting’ met de daarbij horende specifieke kenmerken.