Artikel
10 maart 2021

Virtual Reality 360 in het onderwijs voor probleemgedrag

De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde in Leiden maakt sinds kort gebruik van virtual reality. Met de techniek VR360 zijn de artsen in opleiding (aios) virtueel getuige van probleemgedrag van een persoon met dementie. Daarna doen de aios een systematische analyse van het probleemgedrag en stellen een behandelplan op volgens de geldende richtlijnen. De virtuele aanwezigheid draagt in grote mate bij aan het vermogen tot in- en meeleven en verdiept de leerervaring. Met dit innovatieve project verwacht de opleiding de kwaliteit van het onderwijs en daardoor de kwaliteit van behandeling bij probleemgedrag te verbeteren.