Artikel
27 oktober 2020

Welbevinden in verpleeghuizen

Aanvankelijk werd in verpleeghuizen voornamelijk ongedifferentieerde zorg geboden. Kwetsbare mensen met somatische en psychogeriatrische aandoeningen leefden samen op afdelingen, ongeacht hun achtergrond, leefstijl, zorgbehoeften en zorgvragen. Vervolgens zijn verschillende differentiatiemodellen toegepast. Binnen de zorg voor bewoners met psychogeriatrische aandoeningen is een eerste differentiatiemodel ontwikkeld in de zorginstelling Nieuw-Toutenburg.