Artikel
27 oktober 2020

Wet zorg en dwang

Verzet is een belangrijk onderdeel van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. De wet ziet verzet als een legitieme uiting tegen de geboden zorg of behandeling van een persoon met dementie of zwakbegaafdheid. De professionele zorgverlener heeft dan de plicht de in de wet beschreven stappen te volgen. Het niet herkennen van verzet kan blijvend lijden aan de zorgverlening tot gevolgen hebben en de essentie van deze nieuwe wet teniet doen.