Artikel
25 april 2022

Sterven in voorkeurshouding

Ieder mens ligt op zijn eigen manier ontspannen in bed en heeft een voorkeurshouding van slapen. Tijdens het stervensproces lukt het patiënten dikwijls niet meer om in hun vertrouwde slaaphouding te gaan liggen. In dit onderzoek is de vraag gesteld of de voorkeurshouding van slapen bijdraagt aan meer comfort en kwaliteit van sterven voor de patiënt en kwaliteit van rouw voor naasten. Uit deze verkennende studie blijkt dat aandacht voor de individuele voorkeurshouding van sterven wordt gewaardeerd door patiënten, naasten en zorgverleners. Of de voorkeurshouding ook daadwerkelijk bijdraagt aan de kwaliteit van sterven is op basis van deze verkennende studie, in een kleine populatie en alleen binnen een hospicesetting, niet bewezen.