Nascholingsartikel
26 april 2022

Behandelmogelijkheden van posttraumatische stressstoornis bij mensen met dementie

Wanneer mensen ouder worden en cognitieve problemen ontwikkelen, kunnen belevingen van een eerder doorgemaakte traumatische gebeurtenis zich steeds meer gaan opdringen. In een onlangs uitgevoerde systematische literatuurreview wordt een prevalentie van PTSS bij mensen met dementie van 4,7-7,8% genoemd. Bij mensen met dementie is PTSS moeilijk te herkennen, onder andere omdat een traumatisch levensverhaal niet altijd meer adequaat verteld kan worden. Daarnaast zijn veel zorgverleners niet geschoold in het herkennen van PTSS, mede omdat er nog weinig beschreven is over de effecten van traumatische levensgebeurtenissen bij mensen met dementie. PTSS bij dementie uit zich regelmatig in symptomen als verhoogde prikkelbaarheid met woede-uitbarstingen, schreeuwen, dwalen en slaapstoornissen. Literatuuronderzoek over de behandelmogelijkheden van PTSS bij mensen met dementie resulteert in zes ‘full text’-artikelen, alle case reports. De behandelingen die beschreven worden zijn EMDR (eye movement desensitization and reprocessing), prolonged exposure, toepassingen van mediatieve gedragstherapie en medicamenteuze behandeling. Alle artikelen rapporteren een positief effect op klinische PTSS-symptomen. Meer kwalitatief onderzoek is gewenst om deze eerste hoopgevende resultaten verder te kunnen onderbouwen.