Artikel
23 augustus 2022

Kia whakatōmuri te haere whakamua

Er bestaat een Māori-spreuk die de omgang met het verleden, het heden en de toekomst samenvat. Kia whakatōmuri te haere whakamua betekent ‘Ik loop achteruit de toekomst tegemoet met mijn ogen gericht op het verleden.’ Hiermee zeggen Māori dat niemand de toekomst kent, maar als je steunt op wat er in het verleden gebeurd is, heb je kans op een succesvolle toekomst. Dus, gebruik de kennis die je voorouders opgebouwd hebben in het verleden om een goed leven te hebben vandaag. En wie heeft die kennis uit het verleden? De ouderen!