Nascholingsartikel
26 april 2022

Palliatieve zorg in de GGZ: een gemis?

Palliatieve zorg is een belangrijk onderdeel van de zorg in het algemeen. Veel is bekend over palliatieve zorg gericht op patiënten met kanker, dementie, hartfalen en COPD, maar weinig over palliatieve zorg bij patiënten met een psychiatrische aandoening. Op pallialine.nl, de uitgebreide zorgsite voor palliatieve zorg, ontbreekt een aparte richtlijn over palliatieve zorg voor patiënten met een psychiatrische aandoening. In dit artikel geven we een overzicht van de stand van zaken ten aanzien van de palliatieve zorg bij patiënten met een psychiatrische aandoening, aangevuld met goede voorbeelden uit de praktijk. En van de onderbouwing dat een dergelijke richtlijn noodzakelijk is. Uit ons literatuuroverzicht blijkt dat er op verschillende vlakken binnen de palliatieve zorg niet voldaan wordt aan de palliatieve behoefte voor patiënten met een psychiatrische aandoening. Wij adviseren betere scholing en optimaliseren van het samenwerkingsverband van zowel somatisch artsen als psychiaters rondom palliatieve zorg bij deze patiëntengroep.