Nascholingsartikel
26 augustus 2022

De medicamenteuze behandeling van hartfalen in het verpleeghuis

In 2021 verschenen er een nieuwe Europese richtlijn en een nieuwe NHG-Standaard over hartfalen. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren nieuwe geneesmiddelen geregistreerd voor de behandeling van hartfalen. Dit artikel leert u op welke punten de diagnostiek en medicamenteuze behandeling van hartfalen is veranderd. Na het lezen van dit nascholingsartikel kunt de afweging maken of u verpleeghuispatiënten met een verdenking van hartfalen naar de cardioloog verwijst en kent u de medicamenteuze behandeling van hartfalen. Ook weet u welke nieuwe geneesmiddelen voor hartfalen recent zijn geïntroduceerd, kent u hun werkingsmechanismen en heeft u kennis over de toepassing van deze middelen in het verpleeghuis.