Nascholingsartikel
21 december 2021

Stoppen van medicatie bij ouderen

De recent verschenen module Minderen en stoppen van medicatie (2020), als aanvulling op de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen, is mede aanleiding voor het tot stand komen van dit artikel. Veel geneesmiddelen zijn niet uitgebreid getest bij ouderen. Dit maakt dat (noodgedwongen) veel off-label wordt voorgeschreven. Het Expertisecentrum voor Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor) voorziet in aanvullende informatie over het (beter) voorschrijven bij ouderen. Een periodieke herbeoordeling van medicatie bij ouderen is echter dringend gewenst. Het lijkt nodig om – zo mogelijk – medicatie bij ouderen na samenspraak met de zorgverlener te wijzigen (minderen) of stoppen. Toch zijn er diverse kanttekeningen te plaatsen bij het uitvoeren van de module Minderen en stoppen van medicatie. De reden hiervan is dat er diverse afhankelijke variabelen zijn die in de onderzoeksopzet niet zijn of kunnen worden meegenomen. Er is kennis nodig van de gerontofarmacologie en geriatrische syndromen om een verantwoord medicatie-stopbeleid uit te voeren. De wensen van de patiënt dienen in het medicatie-stopproces centraal te staan. Onderzoek wijst uit dat de geneesmiddelenkosten dalen, maar dat is geen garantie voor kosteneffectiviteit van de interventie. Gegevens over kosteneffectiviteit van medicatie-stopbeleid zijn niet in Nederland beschikbaar.