Nascholingsartikel
21 december 2021

Sedatie bij tandheelkundige behandelingen bij ouderen in zorginstellingen

Gedragsveranderingen zoals angst en agressie kunnen het bij kwetsbare ouderen onmogelijk maken om medische of tandheelkundige onderzoeken of behandelingen uit te voeren. Wanneer ernstig nadeel voor de patiënt dreigt als er niet wordt behandeld, kan narcose of procedurele sedatie een oplossing bieden. Die heeft tot doel een voor de patiënt onaangename procedure tolerabel te maken. Voor elke vorm van procedurele sedatie of analgesie uitgevoerd op locaties buiten de operatiekamer geldt een landelijke richtlijn. Er moet op twee vlakken een balans worden gevonden, enerzijds tussen zelfbeschikking van de patiënt en de noodzakelijkheid van de behandeling en anderzijds tussen de veiligheid van lichte sedatie en het comfort van diepe sedatie. Als procedurele sedatie nodig is, lijkt intranasaal toegediende midazolam een bruikbaar sedativum. Voor procedurele sedatie in het verpleeghuis moeten echter het welzijn van de patiënt, de beperkingen van de functionele reserve, de beschikbaarheid van bekwame zorgverleners en de beschikbare voorzieningen ter plaatse tegen elkaar worden afgewogen.