Nascholingsartikel
26 augustus 2022

Zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking

In de ouderenzorg wordt regelmatig betrokkenheid gevraagd bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen die op allerlei terreinen van het leven problemen hebben (bijvoorbeeld lichamelijk, administratief en financieel, in het onderhouden van een steunend netwerk). Daar zijn verhoudingsgewijs veel mensen bij met een licht verstandelijke beperking. Deze diagnose blijft vaak buiten beeld terwijl die helpend kan zijn bij het organiseren van adequate zorg. Naar aanleiding van de in dit artikel beschreven concrete casussen besloot ik me in nauw overleg met een Arts Verstandelijk Gehandicapten te verdiepen in de diagnostiek en de ondersteuningsmogelijkheden voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de eerste lijn. In dit artikel beschrijf ik eerst wat met intelligentie een verstandelijke beperking en een disharmonisch ontwikkelingsprofiel bedoeld wordt. Daarna hoe je een anamnese af kunt nemen en welke signalen kunnen wijzen op de aanwezigheid van LVB-problematiek en vervolgens hoe dit ter sprake gebracht kan worden. Aansluitend ga ik in op de bestaande screeningsinstrumenten. Ik sluit af met bruikbare tips voor de omgang met mensen met LVB en met een opsomming welke hulp ingeschakeld kan worden om mensen te ondersteunen.