Nascholingsartikel
26 augustus 2022

Reuk- en smaakveranderingen bij neurodegeneratieve aandoeningen

Reuk en smaak spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Niet alleen voor eetgedrag, maar ook bij veiligheid, hygiëne, sociale communicatie. Ze zijn dus hiermee van invloed op kwaliteit van leven. In dit artikel bespreken wij de functie en anatomie van het reuk- en smaaksysteem, de impact van reuk- en smaakverlies. Ook geven we mogelijke adviezen om hier mee om te gaan. Bij zowel de ziekte van Alzheimer als de ziekte van Parkinson is er al in vroege stadia van de ziekte met name sprake van verlies van reukvermogen en in mindere mate smaakverlies. Gezien de mogelijke impact hiervan op eetgedrag (en daarmee risico op ondervoeding) en kwaliteit van leven is het van belang dit goed te monitoren, bijvoorbeeld door middel van vragenlijsten of screeningsinstrumenten. Op die manier kunnen er tijdig adviezen gegeven worden, zoals het aanpassen van voeding op de veranderde waarneming, of aandacht worden besteed aan het sociale aspect van eten.