Nascholingsartikel
21 december 2021

De late fase van de ziekte van Parkinson

De late fase van de ziekte van Parkinson is de fase waarin parkinsonklachten niet volledig verdwijnen met dopaminerge medicatie en deze klachten ervoor zorgen dat mensen afhankelijk zijn van hulp. Mensen in deze fase hebben meerdere motorische, neuropsychiatrische en autonome stoornissen. Dit maakt de behandeling complex en vraagt een afgewogen en goed getimede strategie. Dopaminerge medicatie blijft, ondanks de verminderde werking, de belangrijkste behandelstrategie. Aanvullend hierop zijn niet-medicamenteuze strategieën belangrijk voor de kwaliteit van leven. De specialist ouderengeneeskunde richt de behandeling systematisch in door stapsgewijs de behandelmogelijkheden uit te voeren en de checklist te volgen van de Handreiking voor multidisciplinaire parkinsonzorg. Daarnaast gebruikt de specialist ouderengeneeskunde vaardigheden uit de palliatieve zorg. Een palliatief hulpmiddel is de RADPAC-PD, die helpt de palliatieve fase te markeren en advance care planning te timen.