Over Socares

Socares is een onafhankelijk, praktijkgericht nascholingsconcept voor én door specialisten/artsen ouderengeneeskunde en andere professionals in de ouderenzorg, bestaande uit een mooi vaktijdschrift en geaccrediteerde e-learningmodules. 3 keer per jaar ontvang je een rijk geïllustreerd tijdschrift in de brievenbus, met daarin een selectie van actuele, vakinhoudelijke en kwalitatief hoogstaande artikelen die je direct in de praktijk toe kunt passen.

Socares 1

Accreditatie

Per editie van Socares zijn 5 e-learningmodules ontwikkeld. Socares is geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1), het accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) en sinds 2021 de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) met één punt per module. Per jaar zijn er dus 15 nascholingspunten te behalen.

In het tijdschrift zijn de artikelen met e-learning te herkennen aan het nascholingsicoon. Een e-learningmodule start met een entreetoets, waarmee je voor jezelf kunt nagaan hoeveel je al over het onderwerp weet. Daarna tref je tijdens het doorwerken van de module op verschillende plaatsen tussentoetsvragen aan. De entree- en tussentoetsvragen moeten worden beantwoord, maar alleen de eindtoets telt mee voor het eindresultaat. Om een nascholingspunt te behalen, is een minimale score van 70% op de eindtoets vereist.

Heb je een e-learningmodule met succes doorlopen? Dan kun je direct een certificaat downloaden en bewaren in je persoonlijke nascholingsdossier. Wij zorgen ervoor dat het nascholingspunt wordt toegekend.

De redactie

Socares wordt samengesteld door een bevlogen vakredactie:

  • M. Klijberg MD MA,  specialist ouderengeneeskunde/kaderarts eerstelijns ouderengeneeskunde (hoofdredacteur)
  • Drs. J.M.A.E. Henquet, huisarts en kaderarts ouderengeneeskunde
  • Drs. A.A. van der Linden, specialist ouderengeneeskunde, Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM)
  • Dr. G.J. van der Putten, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg, Dagelijks Leven, senior onderzoeker afdeling Tandheelkunde, Radboudumc Nijmegen
  • Drs. K. Verheul-van der Voorden, tandarts geriatrie, Omnios - mondzorg voor ouderen
  • Dr. A.C. Videler, psychotherapeut/gz-psycholoog, manager behandeling PersonaCura - topklinisch centrum voor persoonlijkheidsstoornissen en autismespectrumstoornissen bij ouderen, GGz Breburg, senior onderzoeker Tranzo, Tilburg University
  • Drs. M. van Waalwijk, specialist ouderengeneeskunde, Surplus