Nascholingsartikel
11 maart 2021

Kwetsbare ouderen en pesten: geen kinderspel

Bij pesten denken we al snel aan kinderen, scholen en gedrag tussen werknemers in bedrijven. Er is nauwelijks theorievorming en evenmin onderzoek naar pestgedrag tussen kwetsbare ouderen in zorginstellingen, terwijl het daar ook voorkomt, en niet zelden. De gevolgen voor het slachtoffer zijn ook in de ouderensector groot. Signalen van pesten mogen niet worden afgedaan als een bijverschijnsel van samenleven of als iets wat nu eenmaal voorkomt bij een stoornis. Over het nut van antipestprogramma’s in zorginstellingen is weinig bekend. Het is van belang om in complexe situaties een multidisciplinaire aanpak te kiezen en pestgedrag en ander ernstig probleemgedrag systematisch in kaart te brengen. Zijn de situaties zo complex of de belangentegenstellingen zo groot dat u er met het eigen multidisciplinaire team niet uitkomt, dan kan extern advies van een organisatie als Centrum van Consultatie en Expertise (CCE) behulpzaam zijn.