Artikel
16 augustus 2021

Preventie van de ziekte van Alzheimer door antidepressiva?

Het aantal mensen met de ziekte van Alzheimer neemt exponentieel toe. Onderzoeken naar geneesmiddelen die het ziekteproces vertragen leveren vooralsnog geen resultaat op. Selectieve serotonineheropnameremmers zijn de laatste jaren veel onderzocht voor de preventie van de ziekte van Alzheimer, omdat wordt verondersteld dat ze de concentratie amyloïd-bèta in het hersenvocht verlagen. Ook andere antidepressiva zijn onderzocht in relatie tot het ontstaan van dementie. De in de literatuur beschreven resultaten zijn wisselend en grote, gerandomiseerde trials ontbreken, waardoor er vooralsnog weinig bewijs is voor preventie van dementie door antidepressiva. Daarbij zijn er methodologische problemen bij het trekken van conclusies over causaliteit uit cohortonderzoeken.