Artikel
20 december 2021

Technologie thuis bij dementie

Vanaf het begin van het middenstadium van dementie tot en met het gevorderde stadium is leefstijlmonitoring een belangrijke zorgtechnologie voor alleenwonende mensen met dementie. De belangrijkste effecten zijn vroegsignalering van crisissituaties, minder of geen toenemende stress bij de mantelzorg gedurende het proces van cognitieve achteruitgang en ondersteuning van het casemanagement bij dementie. Leefstijlmonitoring vormt de kern van een aantal zorgtechnologieën voor deze doelgroep. Tijdens het gevorderde stadium van dementie wordt leefstijlmonitoring toegepast om het Volledig Pakket Thuis en het Modulair Pakket Thuis onder de Wet langdurende zorg op verantwoorde wijze mogelijk te maken. De zorgtechnologie vult het dan noodzakelijke 24 uurstoezicht in.