Nascholingsartikel
26 april 2022

Bewust afzien van eten en drinken

Voor patiënten met een duurzaam doodsverlangen die ouder zijn dan 60 jaar of een levensbedreigende ziekte hebben, kan bewust afzien van eten en drinken (STED) een geschikte manier zijn om het levenseinde te bespoedigen. Als arts hebt u hierbij een zorgplicht. Goede voorbereiding, adequate begeleiding, coördinatie en palliatieve zorg zijn van belang tijdens dit proces om klachten bij de patiënt te verlichten en om naasten te ondersteunen. De stervensfase bij STED verloopt niet wezenlijk anders dan bij patiënten met een levensbedreigende ziekte.